محاسبه هزینه تنظیم قرارداد

شما می توانید قراردادهای خود را با تعرفه صنف مشاورین املاک از طریق سایت ملک کده انجام دهید، مشاور در محل مورد نظر شما حاضر و قرارداد در فرم هولوگرام دار و با کد رهگیری تنظیم و تقدیمتان خواهد شد

وجه پرداختی شما نزد سایت باقی می ماند، زمانیکه قرارداد شما بطور کامل توسط مشاور موجود در منطقه شما انجام گیرد و مورد تایید شما قرار گیرد، حق الزحمه مشاور به وی پرداخت میگردد.

شهرهای تحت پوشش:
1- تهران


قرارداد های شما با تخفیف حداکثر 50% توسط مشاورین تعیین صلاحیت شده توسط ملک کده انجام میگیرد، جهت تنظیم قرارداد ملک شما، فرم زیر را پر نمایید:
 
 
 
 

جهت برقراری ارتباط بهتر توصیه میشود ایمیل خود را وارد نمایید.تومان   

آدرس ملک

مکان نما را از نقشه زیر در آدرس مورد نظر قرار دهید.